Problemen vergunning antennemast

Zitting 17 januari 2013

Bron: http://dgdrenthe.nl/pd1lg/ 

Hamer rechtbank 300x167 Zitting 17 januari 2013Gisteren is de zitting voor Tony’s mast bij de Raad van State geweest.
Verwachtingen waren groot en terecht. Er waren deze keer immers zelfs vragen door de RvS van tevoren schriftelijk aangekondigd.
Waren we bij Henk uit Nuland (PA3GHT) na 7 minuten weer buiten. Deze keer duurde de zitting bijna 70 minuten.
Ook was het mooi, dat er nu een meervoudige kamer zitting hield. Drie rechters, met o.a. 2 hoogleraren met expertise in mensenrechten en Europees recht.

Ik heb echt het gevoel deze keer mijn verhaal te hebben kunnen vertellen en dat alleen al was voor mij een bereikte doelstelling.
Het was gelezen en grotendeels begrepen. Er werden kritische vragen gesteld.

Waar ik tegen aanliep is toch wel weer het tekort aan begrip van onze hobby. Met name de technische voorwaarden.

Één rechter vond Autronic min of meer achterhaald. Van voor het internet-tijdperk. Ik moest bijv. uitleggen wat het verschil was om via de ether persoon x te bereiken i.p.v. via internet.

Ook werd er gesteld, dat er een balans moet bestaan tussen het aantal antennes en daartegenover het maatschappelijk belang (de mate waarin het ontsierend is). Met een duidelijk standname van ongeacht de status van de antenne: wel of niet vergunnigsvrij.

Het arrest Mustafa is met diepgang behandeld.
De interpretatie van deze drie rechters hoe het Europese hof de reikwijdte van Mustafa voor ogen heeft, zal bepalend zijn in deze zaak. De tekst uit het arrest Mustafa : “no particular aesthetic aspirations” is hierin essentieel.
Of een gemeentestempel van “hoogste welstandsniveau 1″ voldoende is, ook al bevindt zich een sportveld met buismasten van 30 meter in dit gebied. Zo ook een ziekenhuis en normale niet-architectonische na-oorlogse gebouwen.

Zo ook het feit, dat er 66 handtekeningen zijn van “sympathiserende” omwonenden en het ontbreken van bezwaarmakende omwonenden. Ik heb nadrukkelijk verzocht dit te laten meewegen in het besluit.

Nu maar weer een aantal weken wachten op de uitspraak.

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  19TW052 (vrijdag, 01 maart 2013 16:59)

  Dit onderwerp kwam ik op internet tegen!

  Geen omgevingsvergunning nodig!
  Vergunningsvrij een antenne plaatsen aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. De antenne moet achter het voorerf worden geplaatst. Antennes kunnen dus niet zonder omgevingsvergunning in de voortuin of aan de voorgevel worden geplaatst. Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is zonder vergunning alleen mogelijk als de antenne achter de voorgevel blijft;
  2. Als een schotelantenne wordt geplaatst dan moet deze antenne:
  a. een doorsnede (diameter) hebben die maximaal 2 meter is.
  b. inclusief de drager, niet hoger zijn dan 3 meter (vanaf de voet
  gemeten);
  3. Gaat het om een ander soort antenne dan mag de hoogte (inclusief een eventuele antennedrager) niet hoger zijn dan 5 meter (vanaf de voet gemeten);
  4. De antenne mag niet geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de antenne zonder omgevingsvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als vergunningsvrij iets veranderd moet worden aan een bestaande antenne.

  Download de brochure over het plaatsen van een antenne

  Bron: Redactie Omgevingsvergunning.nl

 • #2

  tw-dx (vrijdag, 22 maart 2013 13:59)

  Uitspraak van de Raad van State is met 6 weken uitgesteld, waarom mag Joost weten! De rechters zullen het wel druk hebben. Valt ook niet mee om rechter in Nederland te zijn.
  Wordt vervolgd!!!!!

New Tower 19TW001
New Tower 19TW001